Cảm âm về đâu mái tóc người thương

Re la son fa sol do2 la. Fa sol fa la do fa re
La re2 do2 la do2 re2 re2. Re2 do2 la sol la
Fa sol la sol fa la
Re la son fa sol do2 la. Fa sol fa la do fa re
La re2 do2 la do2 re2 re2. Re2 do2 la sol la
Fa sol la sol fa la

Đk:
Re2 re2 do2 la do2 la re2. Do2 la sol la sol
Fa sol la sol fa re la. So fa fa fa re
Re fa sol la la sol fa re
Re la sol fa sol do2 la. Fa sol fa la do fa re
La re2 do2 la do2 re2 re2
Re2 do2 la sol la, fa sol la sol fa la

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

loading...
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang

THỐNG KÊ:

Số liệu được thống kê từ ngày 24/9/2014

LIÊN HỆ:

Gmail: tson839@gmail.com


Nhập email để cập nhật bài đăng mới nhất:

Ngôn ngữ

BẢN QUYỀN:

Tất cả các bài viết trên oihot.net đã được đăng ký bản quyền. Mọi sự sao chép xin vui lòng ghi rõ nguồn www.oihot.net
Tác giả:  Felix Tan

Template Upgrade by: Blogger